Make your own free website on Tripod.com

TOKOH SEKOLAH
Sir John Anderson dilahirkan pada 1958. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Aberdeen dengan memperolehi Ijazah Sarjana pada tahun 1877. Mulai 1892 hingga 1893, beliau berkhidmat dengan 'Staff of British Agen for the Behring Sea Arbitration' di London dan Paris. Pada 1 Februari 1904, beliau dilantik sebagai Gabenor bagi Negeri-negeri Selat hingga 1911. Beliau juga pernah menjadi Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Mulai 1915 hingga 1918, beliau menjadi gabenor di Ceylon dan meninggal di sana pada tahun 1918.